Đăng ký nhận tài liệu miễn phí Sự kiện: 3 Mô Hình Chiến Lược trong Digital Marketing

✅ Bạn đang phân bổ ngân sách và lựa chọn kênh truyền thông Online như thế nào? Bằng cảm tính hay dựa trên mô hình, logic?

✅ Bạn có gặp khó khăn trong việc tìm ra một “cách thức” truyền thông hiệu quả hơn đối thủ, trong bối cảnh mọi kênh truyền thông phổ biến như Facebook/Google đều có sự cạnh tranh quyết liệt?

✅ Bạn có cảm thấy các hoạt động truyền thông trong bị rời rạc, thiếu kết nối, thiếu hiệu quả, khó đo lường?

✅ Bạn có cảm thấy bối rối khi xin duyệt chi (hay duyệt chi cho cấp dưới) kế hoạch? Bạn sẽ trả lời ra sao nếu được hỏi “Logic của kế hoạch truyền thông này là gì? Tại sao lại chọn kênh này mà không phải kênh khác? Tại sao lại chi nhiều cho giai đoạn này mà không phải giai đoạn sau?....”

Nếu bạn đang gặp khó khăn với những câu hỏi trên, thì tài liệu dưới đây chính là dành cho bạn.

Tài liệu cung cấp phương pháp và cách áp dụng thực tiễn cho 3 mô hình:

- Mô hình Launching

- Mô hình See - Think - Do - Care

- Mô hình Inbound